Concept : White Dream
Model : Noramon Sasisupaset
Photo : Batt Suwannachot